Histagra

Los cimientos de la protesta campesina durante el Franquismo. La resistencia popular al aparato judicial golpista (1936-1941)

Duration:

Los cimientos de la protesta campesina durante el Franquismo. La resistencia popular al aparato judicial golpista (1936-1941)

Tipo: Comunicación
Autor: Xabier Buxeiro Alonso
Evento: Transicións na agricultura e na sociedade rural. Os desafíos globais da Historia rural. II Congreso Internacional
Lugar de celebración: Facultade de Xeografía e Historia. USC
Fecha: 23 de Junio 2018